ANA SAYFA
 FİRMA HAKKINDA
 ÜRÜNLERİMİZ
 FİYATLAR
 HABERLER
 E-MAİL VE ADRES
   

1986'DAN BERİ METAL DEDEKTÖRÜ ÜRETİMİNDE

TÜRKİYE'NİN LİDER KURULUŞU

ELSAN  ELEKTRONİK  SANAYİİ

 

Dedektörler ne kadar derinden bulabilir ?

Bazı dedektör satıcılarının yanıltıcı beyanları...

Dedektör almak isteyen kişi, dedektör satıcısına sorar: “Bu dedektör kaç metre derinden bulur ?”

Bazı satıcıların bu soruya şöyle cevap verdikleri görülür:

-“Bizim dedektörlerimiz 8 metre derinlikten bulur.”

-“Bizim şu model dedektörümüz net 6 metre çeker.”

-“Bizim dedektörümüz 6 metre derinliğe sahiptir.”

Bu anlatım üzerine müşteri olan kişi dedektörü satın alır. Bu kişi bir süre sonra fark eder ki elindeki dedektör gömülen bir metal eşyayı 1 metre bile derinden bulmamaktadır. Hatta 50 cm derinden bile bulmamaktadır. Dedektörü satın alan kişi aldatıldığını düşünür.

Ortada dedektör satıcısının dedektörü satabilmek için gizlediği bazı gerçekler vardır. Hatta daha da kötüsü bazı satıcıların dedektörü satabilmek için söyledikleri yalanlar da vardır.

Şimdi olayın gerçek yüzünü açıklayalım:

Dedektör satın alacak kişi dedektörün belli bir menzili olduğunu ve cihazın bu menzil içine giren metal cisimleri – cisimler küçük de olsa, büyük de olsa - bulabileceğini düşünmektedir. Yanılmaktadır: dedektörler küçük cisimleri ancak çok yakından bulabilmektedir; cisim büyürse dedektörün bulma mesafesi artmaktadır. Burada soruyu soranın konuyla ilgili derin bilgisinin olmaması normaldir. Gerçekte ise Elsan markası taşımayan dedektörler bir çay tabağı büyüklüğündeki eşyaları 30 - 60 cm derinden, bir yemek tabağı büyüklüğündeki eşyaları 50 - 100 cm derinden, bir gaz tenekesi büyüklüğündeki eşyaları da 1 – 2 metre derinden bulabilmektedir. Dedektörü deniz kenarında rıhtıma götürür, orada demirli olan dev bir vapurun metal gövdesine yaklaştırırsak belki o dedektör bu dev vapuru 6 metre mesafeden bulabilir!!...

Dedektörün 6 metreden bulur – 8 metreden bulur gibi en büyük cisimlerde ulaşılan (sözde !) menzilleri, kullanıcının hiçbir işine yaramaz. Çünkü kullanıcı toprak altında vapur büyüklüğünde bir şey aramamaktadır.

Üstelik işin daha da kötüsü metal cisim toprağa gömülmeden dedektör onu mesela 1 metreden bulabiliyorsa, bu metal cisim toprağa gömüldüğünde dedektör onu artık bu mesafeden bulamamaktadır. Bazı ıslak ve demir mineralli topraklar dedektörün menzilini fevkalade azaltmaktadır. Dedektör havada 1 metreden bulduğu bu cismi -böyle kötü özellikli topraklarda- ancak 40 – 50 cm derinden bulabilmektedir!

Dedektör satıcılarının bazılarında size söylenen her söze de  itibar etmeyiniz. Bazı satıcılar ellerindeki dedektör,  1 metre çapındaki metal bir eşyayı ancak  1,5 ila 2,5 metre mesafeden bulabildiği halde, 6 metre mesafeden bulur diye satmaktadırlar. Yalan beyanlarını daha ileriye götürüp, dedektörlerinin  1 metre çaplı metali 8 metreden bulduğunu  söyleyen satıcılar da vardır. Eğer siz gözünüzün önünde dedektörün denenmesini isterseniz, minareyi çalan kılıfını hazırlar misali şöyle anlatımlarla karşılaşabirsiniz:

“Dedektörü bu ortamda deneyemeyiz, araziye götürüp denemek gerekir, zaten bizim dedektörümüz havadan iyi bulmaz, cismin gömülmüş olması ve senelerdir toprak altında bekliyor olması lazımdır.” Bu yalandır, şunu bilin ki havada yeteri menzili sağlayamayan cihaz toprak altında hiç sağlayamaz. Dedektör bina içinde denenebilir, bu mümkündür.

Bir dedektör satıcısı da, müşterisini kendi arazisine götürüp, orada daha evvelden yüzeye yakın gömdüğü bir cismi dedektöre tespit ettirip, dedektörünün metrelerce altta bir cisim bulduğu yalanını söylemekteydi.

Başka bir dedektör satıcısı da dedektörünün bir yüzüğü 3 metre mesafeden bulduğunu söyleyip, deneme sırasında yüzük üç metreye yaklaştırılınca dedektörü gizli bir telsiz vericisi ile müşteriye fark ettirmeden öttürmekteydi.

Başka bir dedektör satıcısı da dedektörünün cisimleri ne kadar uzaktan tespit ettiğini ispat etmek için  dedektöre metal cisim yerine kendi yaptığı özel bir cismi yaklaştırmaktadır. Bu cismin içinde dedektörle aynı frekansa ayarlanmış bobin -  kondansatör ikilisinden oluşan bir rezonans devresi vardır. Bu rezonans devresi tepsi büyüklüğündedir ve ziftle kaplanmıştır. Bu özel cisim dedektöre 6 metreden tesir edip dedektörü öttürmektedir. Bu şekilde dedektörün bir tepsiyi 6 metreden bulduğu (sözde !) ispat edilmektedir. Ancak bu özel cisim yerine metalden yapılmış gerçek bir tepsi kullanılırsa dedektörün menzili bu sefer 2 metreye düşmektedir. Bu olay günümüzde de devam edip gelmektedir. Lütfen dikkat ediniz ve aldanmayınız.

Test için dedektör üreticisinden dedektörü ayarlayıp dedektörden uzaklaşmasını rica ediniz. Test için kullanılan (hakiki) metal cismi siz yaklaştırıp uzaklaştırınız. Böylece bir tepsinin ne kadar uzaktan bulunduğunu görünüz ve aradaki mesafeyi metreyle ölçünüz. (Ölçmezseniz, iki metrelik yere “işte burası dört metredir” diye iddia edilebilir)

Elsan firması her zaman doğruluktan yana olmuştur. Malının satışını artırmak için yalana ve sahtekarlığa yönelmemiştir.  Öncelik para kazanmak değildir. Dünya malı dünyada kalacaktır, daha sonra da herkes ahirette Allah’a hesap verecektir.

Elsan firması her müşterisini doğru bilgilendirme gayreti içindedir.

Evet, dedektörler birçok kimsenin umduğu gibi çok fazla derinden bulmaz. Ama Elsan dedektörleri çok çeşitlidir ve bazı modellerimiz başka marka dedektörlerin ulaşamayacağı derinliklere ulaşırlar. Bizim müşterilerimize söylediğimiz sözlerden biri de şudur:

“Belki aradığınızı bulamayabilirsiniz. Ama Elsan cihazıyla bulamadıysanız, başka cihazla hiç bulamazsınız!”

Bir dedektörün arama derinliği pek çok faktöre bağlıdır. Bunlar özet olarak şöyle sıralanabilir:

 

1-     Dedektörün elektronik cihazının temel özellikleri.

2-     Dedektörde kullanılan arama başlığının büyüklüğü.

3-     Aranılan cismin yüzeyi ve cismin toprak altında duruş şekli.

4-     Aranılan cismin kütlesi (ağırlığı).

5-     Cismin yapıldığı maden türü (altın, demir, bakır gibi)

6-     Cismin gömüldüğü toprağın mineral yapısı ve rutubeti.

7-     Cismin gömüldüğünden beri geçen süre

8-     Dedektörü kullanan kişinin dedektörü kullanmaktaki ustalığı ve tecrübesi.

 

Elsan Metal Dedektörlerinin ne boy eşyayı ne kadar mesafeden bulduğu her cihazın kullanma kılavuzunda yazılıdır.  Elsan 6 çeşit arama başlığı üretmektedir ve her birinin arama derinliği farklıdır. Hedef metal cismin büyüklüğüne göre de arama derinlikleri değişmektedir.

 

Yuvarlak arama başlıklarında arama derinliği:

 

Cisim büyüklüğü / Başlık tipi      Küçük Başlık (20cm)  Orta Başlık (30cm)  Büyük Başlık(40cm)
 

Tek metal para (1 - 5 cm çap)            12 - 40 cm                  15 - 50 cm                  17 - 55 cm
Küçük boy cisim (5 - 20 cm çap)        40 - 80 cm                   50 - 100 cm               55 - 110 cm
Orta boy cisim (20 - 40 cm çap)        80 - 120 cm                 100 - 150 cm            110 - 165 cm
Büyük boy cisim (40-100 cm çap)   120 - 200 cm                 150 - 250 cm            165 - 275 cm 
Maksimum derinlik                                  400 cm                       500 cm                      550 cm
        

Dört köşe arama başlıklarında arama derinliği:

 

Cisim büyüklüğü/ Başlık tipi             Kare Başlık                  Maxi Başlık               Süper Başlık
                                                         (51x51cm)                   (56x75cm)                  (75x100cm)

Tek metal para (1 - 5 cm çap)            19 - 60 cm                  20 - 65 cm                   22 - 70 cm
Küçük boy cisim (5 - 20 cm çap)        60 - 120 cm              65 - 135 cm                   70 - 150 cm
Orta boy cisim (20 - 40 cm çap)        120 - 175 cm           135 - 200 cm                  150 - 225 cm
Büyük boy cisim (40-100 cm çap)     175 - 290 cm           200 - 330 cm                  225 - 375 cm 
Maksimum derinlik                                 650 cm                    750 cm                          900 cm

 

       Bu ölçüler elektromanyetik parazit olmayan ortamda, havada veya mermer altında en iyi şartlarda elde edilen neticelerdir. Parazitli ortamlarda, ıslak ve demir mineralli topraklarda bu değerler azalır. Eğer metal cisim toprak altında yıllardır duruyorsa menzilde artış olur. Ölçümde Elsan 2000 kullanılmıştır.

 

 

  

   Metal dedektörü nerelerde kullanılır?

   Toprak altındaki defineler nasıl oluştu?

   Define arama yönetmeliği.

   Dedektörle define aramanın suç olmadığına dair Yargıtay Genel Kurulu Kararı.

   Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu.

   Define arayanın yapması ve yapmaması gereken şeyler.

   Tarihi eserlerimize ve tabiat varlıklarımıza sahip çıkalım. Bu vatan bizim.

   Definenin yerini belli eden, taşlara oyulmuş işaretler.

   Türkiye'de bulunan sikkeler, resimleri.

   Dedektörler ne kadar derinden bulabilir? Bazı dedektör satıcılarının yanıltıcı beyanları.

   Dedektör satın alırken nelere dikkat etmeli?

   Definenin ne tarafta olduğunu (sözde !) gösteren uydurma define bulma aletleri nelerdir?

   Görüntülü cihaz, ekranlı cihaz, yeraltı kamerası, GPR yeraltı radarı nedir?

   Çubuk, şakül, alan tarama cihazı, uzun menzilli antenli tarayıcılar, lazerli tarayıcı nedir?

   Dedektörle beraber hediye verilen alan tarama cihazının size ne faydası olur?

   Define bulmak için cinlerden yararlanılır mı? Defineyi cinler korur mu?

   Kur'an'da define ile ilgili ayetler. Bu ayetlerden hangi neticelere varırız?

   Dedektör kullanıcılarının resimleri ve definecilerle ilgili karikatürler.

   Metal dedektörlerinin çalışma prensipleri ve elektronik devre şemaları.

   Metal dedektörlerinin fiyatları.

 

ELSAN ELEKTRONİK SANAYİİ

Merkez:

Molla Gürani Cad. Kilimci Sok. No: 15/B Fındıkzade - Fatih - İSTANBUL

Tel: (0212) 523 45 29 - (0212) 523 99 77   Faks: (0212) 631 22 17

Şube:

Rami Kışla Cad. Topçular İş Merkezi No: 88 Dahili No: 275 Eyüp - İSTANBUL

Tel & Faks: (0212) 544 52 80

Copyright 2007 Elsan Elektronik Sanayii - Turkey    e-mail: elsaninfo@mynet.com , elsaninfo@e-kolay.net

ANA SAYFA  FİRMA HAKKINDA ÜRÜNLERİMİZ ÖNEMLİ BİLGİLER HABERLER E-MAİL VE ADRES